English
Ana Sayfa
Firma Profili
Referans Sektörler
İnsan Kaynakları
 

Stratejik Yönetim

Stratejik yönetim, kısa ve uzun dönemli iç ve dış çevre faktörleri gözetilerek örgütün amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve örgütün amaçlarına ulaşması için gerekli stratejilerin planlanması, bu stratejilerin uygulanabilmesi için gerekli olan bütün tedbirlerin alınması ve yapılan çalışmaların kontrol edilmesi faaliyetlerinin tümüdür.

Stratejik yönetim gelecek odaklı şirketlerde etkili biçimde kullanılmaktadır. Bu yönetim tekniği ile işletmeler stratejik faaliyet alanları üzerinde belirledikleri senaryolar doğrultusunda hareket ederler.

Reorganizasyon

Her örgüt yaşamını ve gelişimini devam ettirebilmek için mevcut durumunu değerlendirerek yapısını ve faaliyetlerini iç ve dış çevrelerden gelen taleplere ve bunlara bağlı koşullara uydurmalıdır. Bunun için de çevreye hızlı adapte olmasını sağlayacak bir örgütsel esnekliğe ihtiyacı vardır. Varlığını sürdüren ya da yeni kuruluş aşamasında olan şirketlerin kontrol edemediği faktörler karşısında kendilerini yeniden düzenlemelerine reorganizasyon denilmektedir.

Bir örgüt ne derece etkin ve modern olursa olsun açık bir sistem olmanın doğal sonucu olarak çevresel faktörlerle sürekli bir etkileşim içindedir. Bu etkileşim sürecinde adaptasyon zorluğu yaşayan şirketler zamanla başarısızlaşır. Reorganizasyon bu zorlukları ortadan kaldırma doğrultusunda yeniden yapılanmayı içerir.

Süreç Yönetimi

Son yıllarda ortaya çıkan çetin rekabet koşulları firmaları gittikçe zorlaşan bir var olma yarışının içine sokmuştur. Bu rekabetin ana unsurları ise kalite ve maliyet olarak ortaya çıkmıştır. Kaliteli ve düşük maliyete sahip ürünlerle rekabette üstünlük sağlama arayışlarının bir sonucu olarak organizasyonlarda süreçlerin yeniden tasarlanması veya iyileştirilmesi yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım ile sonuca daha çabuk ulaşılabilirken aynı zamanda ciddi maliyet düşüşleri sağlanmıştır. Bu yaklaşımın ismi süreç yönetimidir.

Genel olarak tanımlandığında süreç, amaçlanan bir çıktıyı elde edebilmek için kullanılan çeşitli girdiler üzerine katma değer ekleyen faaliyetler bütünüdür. Süreçlerin tasarımı, sürdürülmesi, müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için sürekli değerlendirme, analiz ve geliştirmeleri kapsayan faaliyetlerin tamamına ise süreç yönetimi adı verilir.

Performans Yönetimi

Performans yönetimi, gerçekleştirilmesi gerekli örgütsel amaçlara ve bu amaçları gerçekleştirecek işgücünün ortaya koyması gereken performansa ilişkin ortak bir anlayışın örgütte yerleştirilmesidir. Personelin yaptığı çalışmaların ve gösterdiği çabaların katkı derecesini artırıcı biçimde yönetilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi ya da ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerini kapsar.

Performans yönetiminin amacı, örgütün etkinliğinin artması için, bireylerin ve grupların sorumluluk üstlendikleri, kendi becerilerini ve katkılarını sürekli iyileştirdikleri ortak bir örgüt kültürü oluşturmaktır.

 
Copyright © 2008 Stratejitek
Web Tasarım ATAMEDYA