English
Ana Sayfa
Firma Profili
Referans Sektörler
İnsan Kaynakları
 
Yönetim Becerileri Eğitimleri

Eğitim; "önceden saptanmış amaçlar doğrultusunda insanların düşüncelerinde, tutumlarında, davranışlarında ve yaşamlarında belirli iyileştirmeler ve geliştirmeler sağlayan sistematik süreç" olarak tanımlanmaktadır. Geliştirme var olan yeteneklerin iyileştirilmesidir. Yetiştirme ise belli bir işin gerektirdiği nitelik ve niceliklerin bireye kazandırılması olarak tarif edilmektedir.
Diğer pek çok alan gibi, yönetim bilimi de sürekli olarak değişmekte ve gelişmektedir. Şüphesiz ki işletmelerin tümü başarılı olmayı amaçlarlar. Fakat başarıya ulaşabilmek için pek çok konuda doğru bilgiye sahip olabilmek ve bunları etkin bir şekilde yöneterek işletmeye fayda sağlayacak içimde değerlendirebilmek gerekir. 
İşletmenizin yönetiminin etkinliğini arttırabilmek amacıyla, STRATEJİTEK aşağıdaki konularda "Yönetim Becerileri Eğitimleri" vermektedir.


    Değişim Yönetimi

    Kalite Güvence Sistemleri

    İşletmelerde Kurumsallaşma

    Süreç Yönetimi

    Stratejik Yönetim

    Yatırım Yönetimi

    Gelecek Odaklı Planlama

    Verimlilik Yönetimi

    İşletmelerde Stratejik Analiz

    Bütünsel Kalite Yönetimi

    Sürekli İyileştirme (Kaizen) ve 5S

    Pazarlama Yönetimi

    Kurumsal Kaynak Planlaması

    Üretim Yönetimi

    Performans Yönetimi

    Maliyet Yönetimi

    Hedeflerle Yönetim

    Finansal Yönetim

    Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

    Marka Yönetimi

    Pazar Araştırmaları ve Talep Tahminleri

    İşletmelerde Takım Yönetimi

    Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

    İnsan Kaynakları Yönetimi

    İşletmelerde Kriz Yönetimi

    Stok YönetimiKişisel Gelişim Eğitimleri

Çalışma hayatındaki profesyoneller her an bilgi eskimesiyle karşı karşıyadırlar. Başarı için ise bilginin sürekli olarak yenilenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işletmeler de başarılı olabilmek için bilgili çalışanlara sahip olmalıdır. İşletmelerin çalışanları ne kadar dış çevredeki değişimleri izliyor ve kendilerini yeniliyor ise aynı oranda işletmenin dış çevreye adaptasyonu kolaylaşır. Çalışanların değişimlere kolay ayak uydurabilmesi ve bu değişimleri hem kendilerine hem de işletmelerine fayda sağlayacak biçimde kullanabilmeleri için günümüzdeki işletmelerin birçoğu sürekli eğitim politikasını benimsemişlerdir. Bu eğitimlerle şirketler çalışanlarını yeni görevlere ve yeni teknolojilere hazırlamaktadır.

İşletme çalışanlarının kişisel gelişimleri için STRATEJİTEK aşağıdaki konularda "Kişisel Gelişim Eğitimleri" vermektedir.


    Etkin İletişim Teknikleri

    Toplantı Yönetimi

    Beden Dili

    Geribildirim Verme Teknikleri

    Doğru ve Etkili Konuşma

    Stres Yönetimi

    Sunum Teknikleri

    Problem Çözme ve Karar Verme

    Yazılı İletişim Teknikleri

    Motivasyon ve Liderlik

    Zaman Yönetimi

    Yaratıcılık ve Üretkenlik

    Çatışma Yönetimi

    Stratejik Düşünme ve Öğrenme

 
Copyright © 2008 Stratejitek
Web Tasarım ATAMEDYA