English
Ana Sayfa
Firma Profili
Referans Sektörler
İnsan Kaynakları
 
Pazarlama Araştırmaları

Araştırma, pazarlamanın başlangıç noktasıdır. İşletmelerin iyi yönetilmek için bilgiye ihtiyacı vardır ve pazarlama araştırması, gereken bu bilginin sistematik olarak araştırılması ve analizi konularını içerir. Bir bütün olarak pazarlama araştırması; tüketiciye sunulan mal ve hizmetlerin pazarlanması ile ilgili problemler hakkında verileri sistematik ve objektif olarak toplama, kaydetme ve analiz etmedir. 

Bilimsel yöntemin pazarlamaya uygulanması yoluyla bu problemlere çözüm bulmaya çalışır. Bilimsel yöntemin temeli ise, bilginin objektif olarak toplanması ve doğru analiz edilmesidir. Bunun yanında pazarlama araştırması pazar hakkındaki bilginin elde edilmesi ve analizi için bir fonksiyon olarak da geliştirilmiştir. Bu anlamda pazarlama araştırması, işletme ile pazar arasındaki iletişim bağlantısını sağlamaktır.

Sektör Araştırmaları

Sektör araştırmaları, yatırım yapılması planlanan ya da hali hazırda faaliyet gösterilen sektörün mevcut durum değerlendirmesinin yapılmasıdır. Bu değerlendirme sektördeki sorun ve ihtiyaçlarının tanımlanmasını ve bunlara çözüm önerilerinin getirilerek sektöre yapılabilecek katkıların belirlenmesini kapsar. Bu katkıların ekonomik ve sosyal açıdan etki analizleri (impact analysis) yapılarak sektör bütün yönleriyle analiz edilir.

Memnuniyet Araştırmaları

İşletme açık bir sistemdir. Hem iç hem de dış çevresiyle sürekli bir etkileşim içindedir. Bu etkileşimi doğru yönetebilmek ve bulunduğu seviyeyi doğru konumlandırabilmek için objektif verilere ve bu verilerin aynı objektiflikte değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Memnuniyet araştırmaları, işletmenin paydaşları olan müşteri, çalışan ve tedarikçi gözünde işletmenin bulunduğu konumla ilgili verilerin alınmasını ve değerlendirilmesini kapsar.

Memnuniyet araştırmalarında, araştırma konusuna göre paydaşlara çeşitli konular sorulur ve bu konulara verdikleri önem seviyeleri belirlenir. Daha sonra paydaşlardan ürünün bu konulardaki performansını değerlendirmeleri istenir ve üründen memnuniyet dereceleri ortaya çıkarılır. Böylece paydaşların hangi konulara önem verdiği ve o konularda işletmeyi ne kadar başarılı gördükleri belirlenmiş olur. Bu sonuçlara bağlı olarak gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması planlanır.
 
Copyright © 2008 Stratejitek
Web Tasarım ATAMEDYA